UTIC Support

 

Dobro došli na sistem UTIC Support!

 

Informacioni sistem UTIC Support obezbjeđuje automatizirani način kreiranja i održavanja svih administrativnih poslova i otvorenih stavki vezanih za osnovne servise koje UTIC pruža svojim korisnicima.

 

Obaveza je svih uposlenika da u skladu sa Odlukom O-89/11 sve zahtjeve korisnika evidentiraju kroz ovaj sistem.

 

Copyright © 2011 www.utic.ba

UPUTSTVO: unesite korisničko ime i odgovarajuću lozinku koji su Vam dodijeljeni u pismenoj formi i za koje ste ovlašteni da ga koristite o ovom sistemu.

Svaka zloupotreba gornjeg povlaći Zakonom propisane sankcije.

Prijava na sistem

Pažnja: Informacioni sistem UTIC Support je implementiran na nivou kontrolirane računarske mreže. Rad na mreži i upotreba uređaja i resursa na njenoj infrastrukturi je nadgledana cijelo vrijeme te zahtijeva eksplicitno dopuštenje od strane direktora Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC Univerziteta u Sarajevu. U slučaju da Vi nemate takvo dopuštenje/ovlaštenje u pisanom obliku, vodite računa da time kršite pravila korištenja UTIC private mreže i možete biti tretirani od strane nadležnih službi u skladu sa Zakonom. Nastavkom korištenja ovog sistema prihvatate da ste svjesni i da se slažete sa gore navedenim navodima. Po prijavi, molimo Vas da pročitate Uslove korištenja sistema.

Note: this is a restricted network. Use of this network, its equipment and resources is monitored at all times and requires explicit permission from the director of the University tele-information centre of the University of Sarajevo. If you do not have this permission in writing, you are violating the regulations of this network and can and will be prosecuted to the full extent of the law. By continuing into this system, you are acknowledging that you are aware of and agree to these terms. Once logged in, please read condition for use.