UTIC Support

 

Dobro došli na sistem UTIC Support!

 

Informacioni sistem UTIC Support obezbjeđuje automatizirani način kreiranja i održavanja svih administrativnih poslova i otvorenih stavki vezanih za osnovne servise koje UTIC pruža svojim korisnicima.

 

Obaveza je svih uposlenika da u skladu sa Odlukom O-89/11 sve zahtjeve korisnika evidentiraju kroz ovaj sistem.

 

Copyright © 2011 www.utic.ba

Morate biti logirani da vidite projekte.UNIVERZITET U SARAJEVU
Univerzitetski tele-informatički centar UTIC

www.utic.ba

UTIC Support :: Informacioni sistem za podršku poslovanja Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, sa modulom za mjerenje performansi pružanja usluga korisnicima u skladu sa licencom dodijeljenom od strane Regulatorne Agencije za Komunikacije BiH.


Obaveza je svih uposlenika UTIC-a da u skladu sa Odlukom O-89/11 sve zahtjeve korisnika evidentiraju kroz sistem UTIC Support .